Aktualności

Zaproszenie na konferencję - Studenci i polityka 17.10.16

Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Towarzystwo Tradycji Akademickiej zapraszają do wzięcia udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „Studenci i polityka. Aktywność polityczna studentów na uczelniach euro... »

Inwentaryzacja polskich nagrobków na Łotwie - VI etap 16.08.16

Tradycyjnie już, w drugiej połowie lipca 2016 r. po raz szósty grupa współpracowaników Towarzystwa Tradycji Akademickiej oraz członków i sypatyków Korporacji Akademickiej "Welecja" realizowała projekt inwentaryzacji polskich g... »

Konferencja Naukowa - Od żartu do karceru. Studenckie występki i uniwersytecka sprawiedliwość w XIX-wiecznej Europie 10.02.16

Wdniach 19-20 listopada 2015 roku miała miejsce zorganizowana przez nas konferencja „Od żartu do karceru. Studenckie występki i uniwersytecka sprawiedliwość w XIX-wiecznej Europie”. W trakcie dwudniowych obrad z referatami ... »

Renowacja Kościoła Serca Pana Jezusa w Kutach 2017 (Ukraina)

Usytuowany w centrum miasta, na wschód od rynku kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusa w Kutach został wybudowany w latach 1896-1898, staraniem ks. Jana Smagowicza, według projektu przygotowanego przez Łukasza Juliana Bodaszewskiego ze Lwowa – ucznia Juliana Zachariewicza. Wnętrze ozdobione w 1909 r. olejnymi malowidłami wykonanymi przez Adolfa Orzechowskiego z Kołomyi i Wacława Jakuba Jeziorkę z Bochni. Malowidła ścienne nawiązują do tradycji baroku, z iluzjonistycznymi podziałami architektonicznymi oraz scenami figuralnymi na sklepieniach, m.in.
Wniebowzięcie Najświętszej Panny Marii, Bł. Jakub Strzemię adorujący
Najświętszy Sakrament i obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem – umieszczonymi w ozdobnych obramieniach. Powstanie malowidła w Kutach wiąże się z szerzeniem kultu bł. Jakuba, zainicjowanym przez abpa Józefa Bilczewskiego na terenie archidiecezji lwowskiej.

W czasie II wojny światowej kościół został uszkodzony i zdewastowany,następnie zamieniony na magazyn opakowań szklanych. W latach 90. XX wieku zwrócono go katolikom i remontowano. Pierwsze prace polegały na zabezpieczeniu budynku, wykonaniu pokrycia dachowego, otynkowaniu zewnętrznych ścian oraz wymianie zdegradowanych partii tynku we wnątrz kościoła.Prace konserwatorskie przy malowidłach rozpoczęły się w 1997 r., a w 2001 r. zostały przerwane z powodu braku środków. 

W 2014 roku Fundacja Dziedzictwa Kulturowego, wspólnie z Towarzystwem Tradycji Akademickiej podjęła się dokończenia przerwanych przed laty prac. 

 

Prace konserwatorskie realizowane w 2017 r. polegają na konserwacji tynków oraz rekonstrukcji warstwy malarskiej w północnej kaplicy transeptu kościoła.  

 

Zadanie realizuje zespół pod kierunkiem Kazimierza Patejuka.

 

 

Zadanie realizowane dzięki środkom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanym Fundacji Dziedzictwa Kulturowego w ramach  Programu "Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą".