Aktualności

Zakończenie prac w Kolegiacie pw. Św. Wawrzyńca w Żółkwi 2023. 23.11.23

W 400 lat po konsekracji Kolegiaty pw Świętego Wawrzyńca w Żółkwi zakończyliśmy kolejny etap prac konserwatorskich realizowanych przy tym obiekcie. Pracami został objęty zewnętrzny kamienny fryz od strony południowo wschodniej z... »

Cmentarz Łyczakowski we Lwowie - zamknięcie prac konserwatorskich 8.11.23

Towarzystwo Tradycji Akademickiej zakończyło tegoroczne prace na Łyczakowskim Cmentarzu we Lwowie.  W ramach projektu pn.  Prace restauratorsko-konserwatorskie i inwentaryzacyjne na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, Ukraina, etap... »

Zakończenie I etapu prac przy Kolumnie św. Rocha w Załoźcach 31.10.23

Kolumna św. Rocha w Załoźcach na Ukrainie. Prace konserwatorskie w 2023 r. W ramach tegorocznych prac przy obiekcie usunięto wtórną spoinę cementową z kawałkami piaskowca na którą osadzono figurę. Kolejnym etapem było zabezpiec... »

Kwatera rodziny Platerów-Zyberków na cmentarzu w Patmali 2014 (Łotwa)

Kwatera rodziny Platerów-Zyberków na cmentarzu w Patmali jest jedną z najciekawszych (o ile nie najciekawszą) zachowanych nekropolii rodzinnych na terenie dawnych Inflant Polskich (Łatgalii). Nagrobki na cmentarzu wykonane są z granitu, piaskowca i żeliwa. Oprócz wartości artystycznej, zwłaszcza unikatowego zespołu nagrobków żeliwnych, cmentarz w Patmali ma duże znaczenie historyczne. Położony jest w pobliżu folwarku Liksna (Likszna), należącego do dóbr o tej samej nazwie, dawnej własności Platerów-Zyberków. W pałacu w Liksnie, niestety niezachowanym do naszych czasów, wychowała się Emilia Plater. Położony nieopodal cmentarz ma więc niezwykłe znaczenie dla miejscowych Polaków. Tam spoczywają bliscy krewni tej najsłynniejszej Polki związanej z Inflantami Polskimi – współczesną Łatgalią.

Stan zachowania nagrobków (uszkodzenia i przerdzewienia) wymagał podjęcia natychmiastowych prac restauratorsko-konserwatorskich. W 2014 roku poddano konserwacji zespół żeliwnych nagrobków: Leona Zyberka (lat 22, zm. 1843), Jadwigi Zyberkówny (lat 28, zm. 1840), Józefy z Zyberków Plater (lat 32, zm. 1842) i Fabiana Platera (lat 68, zm. 1882).

Zadanie realizował zespół pod kierunkiem Władysława Wekera.

Prace finansowane były dzięki środkom Ministra Spraw Zagranicznych przyznanych bezpośrednio Towarzystwu Tradycji Akademickiej (partnerowi Fundacji) w ramach Konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 roku”.