O nas

Towarzystwo Tradycji Akademickiej ma na celu prowadzenie badań historycznych nad dziejami polskich korporacji studenckich, promowaniem ich historii oraz dokumentowaniem działalności ich członków. Ponadto wspiera działalność istniejących w Polsce korporacji studenckich.

Aktualności

Zakończenie prac w Kolegiacie pw. Św. Wawrzyńca w Żółkwi 2023.

W 400 lat po konsekracji Kolegiaty pw Świętego Wawrzyńca w Żółkwi zakończyliśmy kolejny etap prac konserwatorskich realizowanych przy tym obiekcie.

Pracami został objęty zewnętrzny kamienny fryz od strony południowo wschodniej zakrystii kościoła.  


fot. Andrzej Kazberuk

 Prace konsewatorskie realizowane były pod kierownictwem Pana Andrzeja Kazberuka. 

 


Przed i po konserwacji. fot. A. Kazberuk

 

Projekt pn.: Prace konserwatorskie w Kolegiacie św. Wawrzyńca w Żółkwi
dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego” 


 

Instytucją zarządzającą program rządowy Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą jest 
Instytut POLONIKA


Cmentarz Łyczakowski we Lwowie - zamknięcie prac konserwatorskich

Towarzystwo Tradycji Akademickiej zakończyło tegoroczne prace na Łyczakowskim Cmentarzu we Lwowie. 
W ramach projektu pn. Prace restauratorsko-konserwatorskie i inwentaryzacyjne na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, Ukraina, etap XV, wykonane zostały prace konserwatorskie przy nagrobkach Eustachego Miączyńskiego i Antoniego Czuczawy.  

Prace były realizowane przez Annę Sztymelską-Karczewską, Radosława Tusznio, Bartosza Markowskiego, Karolinę Tauć, Krzysztofa Jurków, Władysława Wekera, Oleha Kapustyaka, Oresta Dzyndrę, Serhija Yakunina. 

   
Nagrobek Eustachego Miączyńskiego przd i po pracach.

 

 


Nagrobek  Antoniego Czuczawy w trakcie prac. 

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Instytucją zarządzającą program "Ochrona zabytków za granicą" jest Instytut Polonika

Zakończenie I etapu prac przy Kolumnie św. Rocha w Załoźcach

Kolumna św. Rocha w Załoźcach na Ukrainie. Prace konserwatorskie w 2023 r.
W ramach tegorocznych prac przy obiekcie usunięto wtórną spoinę cementową z kawałkami piaskowca na którą osadzono figurę. Kolejnym etapem było zabezpieczenie i przygotowanie figury do demontażu. W tym celu zdjęto poluzowaną głowę św. Rocha, osadzoną na metalowym pręcie. Następnie figurę zdemontowano przy użyciu dźwigu o dużym wysięgu i przetransportowano do pracowni na czas prac. Z piaskowcowego posadowienia postumentu zdemontowano  wtórne metalowe barierki. Figurę poddano w pracowni zabiegom biobójczym preparatem Glonosan firmy Remmers. W kolejnym etapie prac wykonano oczyszczanie powierzchni kamienia metodami fizykochemicznymi. W tym celu poddano obiekt myciu myjką ciśnieniową. Po myciu obiekt poddano powtórnym zabiegom biobójczym preparatem Glonosan.
Ponadto wykonano ekspertyzę dendrologiczną drzew okalających obiekt w celu przygotowania programu prac pielęgnacyjnych. W wyniku przeprowadzanych badań stwierdzono możliwość zachowania istniejącego drzewostanu.
W roku 2024 planowana jest kontynuacja pracc konserwatorskich przy obiekcie oraz pielęgnacją zieleni.
Prace były możliwe dzięki profesjonalnym i oddanym jak zawsze fachowym rękom konserwatorów - Witolda Butkiewicza i Piotra Maślanki.
 

Przygotowanie obiektu do demontażu. Fot. Piotr Maślanka

Demontaż figury. For Piotr Maślanka

Obiekt w trakcie mycia myjką ciśnieniową. fot. Witold Butkiewicz

Ujęcie ogólne w trakcie prac. Widok od frontu. fot. Piotr Maślanka
 
Prace były realizowane  w ramach projektu pn.: Prace konserwatorskie przy zabytkach polskich na terenie Województwa Tarnopolskiego.
 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego
 
Porojekt zrealizowany w ramach programu rządowego
Ochrona dziedzitwa kulturowego za granicą ,
którego instytucją zarządzającą jest 
Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”

Prace na nekropoliach w Krzemieńcu

W dniach 14-21 lipca 2019 roku Towarzystwo Tradycji Akademickiej, Fundacja Dziedzictwa Kulturowego oraz XXVII L.O. im. Tadeusza Czackiego w Warszawie przeprowadziły projekt porządkowania zabytkowej nekropolii w Krzemieńcu. To już druga edycja projektu – w zeszłym roku udało się uporządkować teren cmentarza Bazyliańskiego, na którym pochowani są profesorowie Liceum Krzemienieckiego. Projekt zakładał prócz pracy fizycznej kontakt z lokalną kulturą, poprzez wizyty w takich obiektach jak Dworek Słowackiego, gmach Liceum Krzemienieckiego, Dom Polski, a także wizyty w okolicznych miastach jak Dubno oraz Ostróg.

Zamykamy obchody 56. Komerszu Narodów Bałtyckich

Dziś zamykamy kilkudniowe obchody 56. Komerszu Narodów Bałtyckich, dziekujemy wszystkim za przybycie i wspaniałą zabawę. Odwiedziło nas przeszło dwustu korporantów z czterech krajów i czternastu ośrodków akademickich oraz przeszło trzystu mieszkańców Warszawy, sympatyków TTA i tradycji akademickiej.

Dziekujemy!

Rozpoczął się 56. Komersz Narodów Bałtyckich

Szanowni Państwo!

Dziś rozpoczął się współorganizowany przez nas 56. Komersz Narodów Bałtyckich! Zapraszamy do uczestnictwa we wszystkich otwartych punktach programu, szczegóły programu na stronie: www.bnk2019.eu. Do zobaczenia!

6 54321

Strona: