Aktualności

Zaproszenie na konferencję - Studenci i polityka 17.10.16

Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Towarzystwo Tradycji Akademickiej zapraszają do wzięcia udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „Studenci i polityka. Aktywność polityczna studentów na uczelniach euro... »

Inwentaryzacja polskich nagrobków na Łotwie - VI etap 16.08.16

Tradycyjnie już, w drugiej połowie lipca 2016 r. po raz szósty grupa współpracowaników Towarzystwa Tradycji Akademickiej oraz członków i sypatyków Korporacji Akademickiej "Welecja" realizowała projekt inwentaryzacji polskich g... »

Konferencja Naukowa - Od żartu do karceru. Studenckie występki i uniwersytecka sprawiedliwość w XIX-wiecznej Europie 10.02.16

Wdniach 19-20 listopada 2015 roku miała miejsce zorganizowana przez nas konferencja „Od żartu do karceru. Studenckie występki i uniwersytecka sprawiedliwość w XIX-wiecznej Europie”. W trakcie dwudniowych obrad z referatami ... »

Inwentaryzacja Cmentarza Łyczakowskiego

Od 2013 r. Towarzystwo Tradycji Akademickiej wspólnie z Fundacją Dziedzictwa Kulturowego prowadzą kompleksową inwentaryzację nagrobków na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

 

Pełna inwentaryzacja obejmuje rokrocznie 2-3 kwatery. Tworzone są karty zabytku dla każdego z istniejących obecnie nagrobków - rocznie około 1000. Jednocześnie z powodu postępującej degradacji nagrobków zabytkowych od 2014 r. prowadzona jest przyspieszona ewidencja nagrobków polskich sprzed 1945 r. Ewidencja objęła dotychczas ok. 1/4 powierzchni cmentarza.

 

Efektem działań w ramach zadania będzie stworzenie dostępnej on-line bazy nagrobków na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

 

Projekt ma charakter polsko-ukraiński. Prace koordynują ze strony polskiej: Anna Lewkowska, Jacek Lewkowski, Wojciech Walczak, a ze strony ukraińskiej dr Tatiana Kłymeniuk.

 

Zadanie finansowane było dzięki środkom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanych  Towarzystwu Tradycji Akademickiej w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą.

http://mkidn.gov.pl/media/_img/content/mkidn_01_cmyk.jpg