Aktualności

Prace na nekropoliach w Krzemieńcu 31.07.19

W dniach 14-21 lipca 2019 roku Towarzystwo Tradycji Akademickiej, Fundacja Dziedzictwa Kulturowego oraz XXVII L.O. im. Tadeusza Czackiego w Warszawie przeprowadziły projekt porządkowania zabytkowej nekropolii w Krzemieńcu. To już druga edycja... »

Zamykamy obchody 56. Komerszu Narodów Bałtyckich 1.07.19

Dziś zamykamy kilkudniowe obchody 56. Komerszu Narodów Bałtyckich, dziekujemy wszystkim za przybycie i wspaniałą zabawę. Odwiedziło nas przeszło dwustu korporantów z czterech krajów i czternastu ośrodków akademickich oraz przeszło tr... »

Rozpoczął się 56. Komersz Narodów Bałtyckich 29.06.19

Szanowni Państwo! Dziś rozpoczął się współorganizowany przez nas 56. Komersz Narodów Bałtyckich! Zapraszamy do uczestnictwa we wszystkich otwartych punktach programu, szczegóły programu na stronie:  www.bnk2019.eu . Do zobaczenia!

Inwentaryzacja Cmentarza Łyczakowskiego

Od 2013 r. Towarzystwo Tradycji Akademickiej wspólnie z Fundacją Dziedzictwa Kulturowego prowadzą kompleksową inwentaryzację nagrobków na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

 

Pełna inwentaryzacja obejmuje rokrocznie 2-3 kwatery. Tworzone są karty zabytku dla każdego z istniejących obecnie nagrobków - rocznie około 1000. Jednocześnie z powodu postępującej degradacji nagrobków zabytkowych od 2014 r. prowadzona jest przyspieszona ewidencja nagrobków polskich sprzed 1945 r. Ewidencja objęła dotychczas ok. 1/4 powierzchni cmentarza.

 

Efektem działań w ramach zadania będzie stworzenie dostępnej on-line bazy nagrobków na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

 

Projekt ma charakter polsko-ukraiński. Prace koordynują ze strony polskiej: Anna Lewkowska, Jacek Lewkowski, Wojciech Walczak, a ze strony ukraińskiej dr Tatiana Kłymeniuk.

 

Zadanie finansowane było dzięki środkom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanych  Towarzystwu Tradycji Akademickiej w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą.

http://mkidn.gov.pl/media/_img/content/mkidn_01_cmyk.jpg